เครื่องอบแห้ง แบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง

Spread the love

Sharing is caring!

เครื่องอบแห้ง แบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง

เครื่องอบแห้ง ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มมส เป็นประธาน ซึ่ง ผศ.จักรมาส เลาหวณิช นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส นำเสนอผลงานวิจัย “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง” ร่วมกับ รศ.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายสถาพร สรุพัฒน์ ผู้จัดการบริษัท ไทรทัน อโกร จำกัด

เครื่องอบแห้งฯ

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
1.ตัวถังซึ่งถือเป็นส่วนของห้องอบแห้ง ภายในติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการลำเลียง 2 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 เกลียวลำเลียงซึ่งติดตั้งขดวนรอบถัง
ช่วงที่ 2 ใบโปรยวัสดุที่ติดตั้งตามแนวรัศมีของตัวถัง

ส่วนที่ 2 ชุดควบคุม
ส่วนที่ 3 ชุดให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด ร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งสามารถอบแห้งวัสดุในลักษณะไหลผ่านเครื่องอบแห้ง ใช้อบแห้ง วัสดุที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นก้อน ลักษณะเด่นของการประดิษฐ์นี้ คือไม่ยุ่งยาก เครื่องดังกล่าวยังให้พลังงานแก่วัสดุโดยการแผ่รังสีโดยตรงไปยังวัสดุ ซึ่งเป็นผลให้วัสดุได้รับรังสีความร้อนอย่างรวดเร็ว ผนวกกับการเป่าลม เหลือทิ้งจากหัวเผาอินฟราเรด ทำให้เกิดลมร้อนกระจายสัมผัสกับวัสดุ และตัวถัง จึงทำให้เกิดการอบแห้งของวัสดุ 2 หลักการ ได้แก่ การแผ่รังสีอินฟราเรดในช่วงแรก และอบแห้งด้วยลมร้อนในช่วงถัดมาภายในตัวถัง เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบแห้งสามารถลดความชื้นได้อย่างรวดเร็ว และสม่ำเสมอ อีกทั้ง เป็นระบบการอบแห้งแบบไหลต่อเนื่องได้ในปริมาณมาก

ทั้งนี้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง”