เครื่องอบแห้ง

พิธีส่งมอบเครื่องอบแห้ง ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเกษตร

Spread the love

Sharing is caring!

พิธีส่งมอบเครื่องอบแห้ง

พิธีส่งมอบเครื่องอบแห้ง โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีการส่งมอบ

          พิธีส่งมอบเครื่องอบแห้ง ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเกษตร

พิธีส่งมอบเครื่องอบแห้ง เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร จาก จังหวัด สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ

โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีการส่งมอบ พร้อมทั้งท่าน ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยราชการ ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัด นับเป็นเครื่องอบแห้ง 3 เครื่องในจำนวน 9 เครื่อง ตามโครงการการจัดการความรู้และขยายผลเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้

ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทีมวิจัย ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา และ อ.ทิวานัถ แก้วสอนดี ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ในการดำเนินการ

เครื่องอบแห้ง

เครื่องอบแห้ง ข้าวเปลือก

เครื่องอบแห้ง

เครื่องอบแห้ง