เครื่องอบแห้ง

เครื่องอบแห้ง

เครื่องอบแห้ง ข้าวเปลือก อื่นๆ แบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง

(The movable rotary dryer with using infrared ray and exhausted hot air)

          เครื่องอบแห้ง ข้าวเปลือก ปุ๋ยอัดเม็ด มันสำปะหลัง เมล็ดพืช ปุ๋ย ชีวมวลอัดเม็ด ผงปุ๋ย เครื่องอบแห้ง อาหารสัตว์ ข้าวโพด อื่นๆ แบบโรตารีใช้เบอร์เนอร์อินฟราเรดแบบใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงสร้างรังสีอินฟราเรดแผ่ให้วัสดุชื้นที่ป้อนจากด้านหนึ่งของถังด้วย
เกลียวลำเลียงพัดลมจะเป่าก๊าซที่เผาไหม้ของอินฟราเรดเบอร์เนอร์ไปยังถังส่วนที่สองเพื่อใช้ เป็นลมร้อนสำหรับอบแห้งวัสดุอย่างต่อเนื่องและปล่อยออกที่อีกด้านหนึ่งของถัง

          เครื่องอบแห้ง สามารถใช้ได้ดีกับเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก มันสําปะหลัง เมล็ดกาแฟ ผลิตอาหารให้สัตว์ในฟาร์ม เช่นฟาร์มแพะ ฟาร์มแกะ ผลิตอาหารขายต่างๆ เครื่องอบแห้งเราได้รับการับรองจากองค์กรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ว่ามีมาตฐานในการผลิตที่ดีเยี่ยม ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2559

เครื่องอบแห้ง

พิธีส่งมอบเครื่องอบแห้ง โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีการส่งมอบ พร้อมทั้งท่าน ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

พิธีส่งมอบเครื่องอบแห้ง เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร จาก จังหวัด สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ

โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีการส่งมอบ พร้อมทั้งท่าน ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เครื่องอบแห้ง ได้รับการสนับสนุนการวิจัย

โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

ติดต่อเรา

โทร.

098-601-6747,085-361-4019

LINE ID : @qlm628v (มี @ด้านหน้าด้วย)

ติดต่อเรา

แสดง 1 รายการ